Investidores e analistas de valores

Póñase en contacto co noso equipo de Relacións cos Investidores:​

​Ou escriba a:

Relacións cos investidores

Rúa Palmeiras 68A
Polígono Novo Milladoiro – Ames
15895 – Santiago de Compostela

Contacto

Jacobo Peña
Director e Relacións cos Investidores

Accionistas

Se vostede e accionista e ten algunha cuestión sobre o accionariado ou quere recibir unha copia do noso Reporte Anual, poñase en contacto con nos no:

Ou escriba a:

Servizo de Atención o Accionista

Rúa Palmeiras 68A
Polígono Novo Milladoiro – Ames
15895 – Santiago de Compostela